Opłaty za Żłobek

Opłaty za żłobek

W sprawie opłat za Żłobek prosimy kontaktować się z naszą placówką. Podczas rozmowy z dyrektorem uzyskają Państwo szczegółową informacji na temat opłat i możliwych dotacji dla Rodziców.

Nasze Żłobki korzystają ze wszystkich dostępnych skierowanych do Rodziców dotacji, które wspierają finansowo Rodziców w opłatach za pobyt dziecka w żłobku.